S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení.


Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kytkykytkykytky.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a nakupujícího (zákazník).

Provozovatel obchodu:     Cireo - Cirhanová Eva

IČO 18904874

DIČ CZ6152020677

FAKTURAČNÍ ADRESA:     Havanská 4, 170 00  Praha 7

KONTAKTNÍ ADRESA:       Vranice 41, 28504 pošta Uhlířské Janovice

 

Veškeré ceny zboží pro maloobchodní prodej jsou uvedeny včetně DPH a provozovatel je plátcem DPH.

 

Při objednávce zboží, zákazník uznává a přijímá následující podmínky a svou objednávkou strvrzuje jejich přečtení a souhlas.

 

DODACÍ PODMÍNKY A DOPRAVA

 

Provozovatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí zajištění dodávky v požadované lhůtě a  perfektním stavu.

Podklady k platbě Vám budou zaslány po přijetí objednávky.

Způsob dopravy je předmětem objednávky.

-  místem dodání zboží je pravdivě uvedená adresa zákazníkem v objednávce zboží,

při osobním odběru rezervuji zboží max. 7 dnů.

-  zásilky je možné po  d o h o d ě  vyzvednout osobně na adrese Vranice 41, pošta Uhlířské Janovice

-  zásilka bude odeslána max. do 5 dnů prostřednictvím České pošty (od připsání platby na účet)

balík do ruky

balík na poštu

EMS

doporučený nebo cenný balík

při zasílání křehce příplatek + 35,-Kč

-  jiným vybraným způsobem dle objednávky

- osobní rozvoz 8,-Kč/km

 

Živé květiny

- zejména svatební vazby je možné po dohodě vyzvednout osobně nebo využít náš rozvoz 8,-Kč/ km bez DPH

 

PLATBA

Převodem na účet:

- předem na účet 0207576349/0800

- kartou

- Paypal

 

Dobírkou:

-zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí zboží

- dobírkou (doběrečné +40,-Kč)

 

 

DÁRKOVÉ POUKAZY

- zaslání elektronickou poštou (po připsání platby za poukaz na účet)

- zaslání poštou (cena kuponu + 45,-Kč ), platba na účet nebo na dobírku

- zaslání poštou na uvedenou adresu obdarovávané(ho), (cena poukazu + 65,-Kč), pouze platba předem na účet

 

REKLAMACE, VÝMĚNA ZBOŽÍ, ZÁRUKA

 

Případnou stížnost na nevyhovující dodávku živých květin či jejich kvalitu je třeba uplatnit s objednávkou i květinami na adrese VRANICE 41, pošta UHLÍŘSKÉ jANOVICE do 24 hod. od data (hodiny) doručení, na pozdější reklamace nebude brán  zřetel.

 

Živé květiny

- v případě nesprávných skladovacích podmínek nemůžeme ručit za jejich trvanlivost

- reklamaci je třeba uplatnit do 24 hod. od převzetí s obednávkou a dodaným zbožím na adrese Vranice 41, pošta Uhlířské Janovice 28504

- při správném skladování, které je nutné prokázat, ručím za vazby po dobu 24 hod. od předání.

 

Ostatní zboží trvanlivějšího charakteru je moné vrátit nepoškozené a nepoužité doporučeným balíkem (nikoliv na dobírku) na moji adresu včetně daňového dokladu - bez udání důvodu do 14ti dnů.

Poštovné a balné za odeslání vraceného zboží (výměnu) hradí zákazník.

Po obdržení vráceného zboží bude zákazníkovi zaslána dohodnutým způsobem celá částka za objednávku (a v případě, že bude vrácena celá objednávka) tak i včetně poštovného.

V případě poškození zásilky od přepravní společnosti je třeba po domluvě zajistit náhradu škody u přepravce.

 

Adresa pro vrácení zboží a reklamace:    Vranice 41

28504 Pošta Uhlířské Janovice

 

Záruka pro živé květiny je 24 hod. od předání zboží.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným  obvyklým užíváním zboží, neodborným nebo neoprávněným zásahem, použitím nebo údržbou. Záruka rovněž nebude uznána v případě mechanického poškození způsobeného kupujícím.

 

Objednávka je pro obě strany závazná.

Zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy, pokud již bude zboží upraveno podle jeho přání nebo podléhá-li rychlé zkáze.

 

Storno objednávky (pro živé květiny) - poplatky

 

V případě zrušení objednávky zákazníkem:       -   méně jak 4 dny před plánovaným termínem je zákazník povinnen uhradit 50%

stornopoplatek z celkové částky

 

- méně jak 2 dny před plánovaným  termínem je stornovací poplatek v plné výši

objednávky.

 

NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY

Každá objednávka je závázná dle Občanského zákoníku § 544-545, zákona č. 40/1964 Sb.

Nevyzvedne-li si kupující objednávku zaslanou na dobírku, je povinen uhradit vzniklé náklady na odeslání zboží, manipulační poplatek, tzv. smluvní pokutu ve výši 250,- Kč.

Platební informace, potřebné k úhradě sankce,  budou zaslány elektronickou poštou.

Veškeré nesplacené pohledávky, včetně nákladů s tímto spojených, budou na zákazníkovi vymáhány a pokud nedojde k zaplacení nebo jiné domluvě, budou pohledávky předány k právním vymáhání.

 

Firma Cireo nenese žádnou zodpovědnost za zdržení zásilek způsobené stávkami, přírodními živly a dalšími událostmi, které nemůže jakkoliv ovlivnit.

 

Prezentované fotografie kytic, květinových doplňků, aranžmá a sušiny jsou autorskou prací p. E. Cirhanové a vztahují se na ně

veškerá autorská práva.

 

Ochrana osobních údajů:

Zásady k dodržování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ( dále jen „GDPR“) o ochraně a zpracování osobních údajů.  Tyto zásady informují a seznamují klienty, zákazníky se způsobem jak jsou osobní údaje v rámci firmy Cireo, - Cirhanová Eva, podnikající fyzická osoba, zpracovávány, za jakým účelem jsou shromažďovány, využívány, uchovávány, jak je s nimi nakládáno a případně z jakých zdrojů jsou získávány. 

Správce osobních údajů. Cirhanová Eva, podnikající fyzická osoba, správce osobních údajů se sídlem podnikání: Havanská 4, 170 00 Praha 7 IČ: 18904874 vystupuje dále jako správce osobních údajů.

Kategorie subjektu údajů. Subjekt údajů je podle GDPR fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Typicky jde o rezidenty EU, jejichž práva nařízení chrání. Subjekt údajů není právnická osoba. Osobní údaje mohou být pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě, jelikož Obecné nařízení vylučuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách. Subjektem údajů je klient, zákazník, konečný odběratel, dodavatel (i zpracovatel ve smyslu GDPR je dodavatel),jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci.

Zdroje osobních údajů. Osobní údaje jsou získávány od subjektů údajů a to na základě smlouvy, poptávky, objednávky, při osobním jednání, při uzavírání smluv, při následné realizaci obchodních smluv, obchodů či poskytování služeb. Od zákazníka, klienta nebo dodavatele jako správce údajů subjektů údajů – svých zaměstnanců a zákazníků. Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.)

Kategorie osobních údajů ke zpracování. Jedná se o základní údaje sloužící k identifikaci subjektu údajů a to jednoznačně a nezaměnitelně. U fyzických osob: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, rodné číslo. Kontaktní údaje k subjektu: kontaktní adresa, číslo telefonu, faxu, emailová adresa. Fakturační údaje: IČ, DIČ, místo podnikání, bankovní spojení. Pokud je to nutné, pak také údaje pro plnění smlouvy, služby - identifikační údaje (emailové adresy, telefon, vizitky, webové stránky) zákazníku, klientů, dodavatelů jako správců údajů subjektu – jejich zaměstnanců.

Pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovávány. Pro jednání o smluvním vztahu, uzavření smluvního vztahu a jeho následného plnění. Pro plnění zákonných povinností ze strany správce. Pro ochranu práv správce a jiných dotčených osob a to např. pro jednání před správním orgánem, soudem, vymáhání pohledávek správce, při řešení sporu. Pro účely archivnictví vedené dle zákonných norem, zákona. Pro účely nabízení produktu, výrobků, reklamy, služeb, ke kterým dal subjekt údajů souhlas.

Stanovený rozsah zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro plnění podmínek pro před smluvní jednání, smluvní jednání vedoucí k uzavření smlouvy, smluvního vztahu, k uzavření smluv, obchodu, dohody o službách a jejich následné plnění a realizaci. Pro plnění zákonných povinností a zajištění oprávněných zájmů správce nebo jiného zákonného účelu.

Jak a kým jsou zpracovávány a chráněny osobní údaje, po jakou dobu jsou osobní údaje zpracovávány. Zpracování osobních údajů provádí správce a to v sídle správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky a také v listinné podobě. Jedná se zejména o doklady nutné k vedení účetnictví dle zákonných požadavků, při dodržení bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití. Osobní údaje jsou zpracovávány a je s nimi nakládáno a pracováno tak, aby nebyly přístupné nepovolaným, neoprávněným osobám, tak aby nemohlo dojít k jejich zničení, změně, ztrátě či manipulaci, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému zpracování či přesunu. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. U osobních údajů se jedná o dobu nezbytně nutnou, o dobu vyplývající z příslušných právních předpisů a norem  ( např. zákonu o vedení účetnictví, skartaci, apod.). Jedná se o dobu nezbytnou pro zajištění práv a povinností plynoucích ze smluvních závazků. O dobu v souladu s lhůtami v příslušných smlouvách a udělených souhlasech.

Kategorie možných příjemců osobních údajů. Možnými příjemci mohou být státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními normami a předpisy, finanční ústavy. Obchodní partneři a společnosti, které pro firmu Ing. Zdeněk Volf zajišťují nebo realizují obchodní či jinou smluvní činnost, nebo poskytují odborné služby (např. účetní firmy, daňoví poradci, zkušebny). Správa osobních údajů bez souhlasu správce osobních údajů, případy kdy není souhlas vyžadován. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat údaje a souhlas není vyžadován pro tyto účely: Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce. Správce zpracovává osobní údaje se souhlasem správce osobních údajů pro konkrétní účel či účely. Souhlas se zpracováním osobních údajů jako jediný z právních důvodů zpracování je založen na principu dobrovolnosti. Subjekt údajů může kdykoliv souhlas odvolat.

Práva subjektu údajů, fyzických osob. Subjekt údajů má právo:

  • obdržet informace o zpracování osobních údajů
  • na přístup subjektu k osobním údajům,
  • získat od správce osobních údajů potvrzení o zpracování osobních údajů
  • získat kopii zpracovaných osobních údajů, nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí
  • na omezení zpracování, přenositelnost, námitku, opravu a výmaz osobních údajů.

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce subjekt údajů o:

  • účel zpracování, kategorii dotčených osobních údajů
  • příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
  • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
  • veškerých dostupných informacích o zdrojích osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
  • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování.

Pokud zjistí subjekt údajů, má podezření nebo má důvod se domnívat, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života je oprávněn, má právo na vysvětlení od správce, má právo na odstranění takhle vzniklého stavu ať již opravou, změnou nebo vymazáním.

V případě oprávněnosti žádosti subjektu údajů je povinen správce sjednat nápravu. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů. Subjekt má možnost obrátit se na dozorový úřad přímo, aniž by žádal správce.

Tento dokument bude aktualizován v případě vzniku nových a doplňujících právních norem nebo v důsledku změn u správce.

 

V Praze 24. 5. 2018

 

 

NTM5ZTM